Fui

Moderators
  • 427
    Chương đã đăng
  • 6
    Đang theo dõi
-------Try hard mode: off '-' ------- "Drop" không bao giờ nằm trong từ điển của một translator chân chính
Ngày sinh: 23/12/1995
Tham gia: 27/01/2018
10Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Nihon e Youkoso Elf-san
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Jaku-chara Tomozaki-kun
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Seishun Buta Yarou Series
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: