Wibu Tu tiên

Members
 • 0
  Chương đã đăng
 • 592
  Đang theo dõi
Tên cũ:
 • Bế quan Chân nhân
 • =¢}€^€¶`^€¶£^√
 • Kayaba Kazuto
 • 6 My Duck
 • Kayaba Kazuto
 • Allahu Akbar!!!
 • Kayaba Kazuto
 • Your Name 2003

"Không vì thành tiên! Chỉ vì trong hồng trần này chờ ngươi trở lại..."

                                    -Ngoan Nhân Đại Đế-

Sở thích: Hít Drama và chọc mọi loại chó.
Tham gia: 21/01/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào