Chúa hề nhà quê

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 10
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Chúa hề toàn thời gian

Mặc dù là một hề chúa nhưng cũng là một thanh niên văn minh, lịch sự,

lương thiện và ghét những ngôn từ thù hận, chuyên giảng hòa tránh xích mích 

..............Nam tử hán đại trượng phu..............

Đánh nhau không lại, liền chạy thoát thân

Nghề nghiệp: Hề chúa
Sở thích: Lập trình (mặc dù không biết)
Tham gia: 17/11/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào