• 2
    Chương đã đăng
  • 27
    Đang theo dõi
Tham gia: 07/01/2018
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
3Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Daraku no Ou
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: