Thepa

Members
  • 50
    Chương đã đăng
  • 75
    Đang theo dõi

Rảnh thì dịch. Đang bận gacha, tạch banner thì hết mood cả tuần.

Nghề nghiệp: Ăn hại
Tham gia: 02/11/2021
5Truyện đã đăng
Truyện dịch
Sentouin, Hakenshimasu!
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào