Người trông vườn

Members
  • 16
    Chương đã đăng
  • 103
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Phò Mã
  • BlackSlime

Thích rau nhưng không luộc rau. Đó là 1 tội ác. Nhìn rau trưởng thành là niềm hạnh phúc của tôi bây giờ. Thế cậu có giống như tôi không đồng dâ.... à nhầm đồng chí?

Ngày sinh: 13/05/2002
Nghề nghiệp: Giao nhận trái cây chợ Bình Điền, TP HCM (nghĩa đen)
Sở thích: Rau tươi ngon và sạch
Tham gia: 31/12/2017
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: