Phân loại
  Truyện dịch
  Truyện sáng tác
  Convert
Tình trạng
  Đang tiến hành
  Tạm ngưng
  Đã hoàn thành

WORLD TEACHER - OTHER WORLD EDUCATOR & AGENT

Một ông già từng được xưng tụng là điệp viên tài giỏi nhất thế giới, sau khi về hưu đã quyết định trở thành một thầy giáo, đào tạo cho những cô cậu trẻ tuổi để nối nghiệp mình. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau đó, ôn...

WORLD TEACHER - OTHER WORLD EDUCATOR & AGENT

Một ông già từng được xưng tụng là điệp viên tài giỏi nhất thế giới, sau khi về hưu đã quyết định trở thành một thầy giáo, đào tạo cho những cô cậu trẻ tuổi để nối nghiệp mình. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau đó, ôn...
Tên truyện Chương mới nhất Tình trạng
WORLD TEACHER - OTHER WORLD EDUCATOR & AGENT Truyện dịch Minh Họa Illu 3. Tập 3 WN – Servant Tạm ngưng
WORLD TEACHER - OTHER WORLD EDUCATOR & AGENT Truyện dịch Chương 70: Tới Làng của tộc Ngân Lang Vol 12: Cố hương Đang tiến hành