Phân loại
  Truyện dịch
  Truyện sáng tác
  Convert
Tình trạng
  Đang tiến hành
  Tạm ngưng
  Đã hoàn thành

VINH DANH LOÀI ORC! (오크지만 찬양해!)

Tại một thế giới nơi mà sức mạnh, quyền lực và tiền bạc trở thành những phương tiện chính để người ta theo đuổi.Ở một thế giới, bị sự tham lam và ích kỷ làm cho ô uế.Trong một thế giới nơi mà danh dự, công lý,...
Tên truyện Chương mới nhất Tình trạng
VINH DANH LOÀI ORC! (오크지만 찬양해!) Truyện dịch Chương 187: 갓슬레이어 (2) - Nghịch Thiên Thần Đao (2) Quyển IV: BUL'TAR! Đang tiến hành