Truyện sáng tác
Cảnh báoTruyện 18+
Tác giả: Need More Salt
Cập nhật cuối

Tóm tắt

Loading....

Xem thêm
lamlai123 Moderators
Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Tập 01 : Ganesh
Tập Phụ : Thông tin bên lề
Bình luận (462) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

462 Bình luận

vãi thế. 17-9 cơ. đù đù
Xem thêm
Vâng. 17.9 ????????????
Xem thêm
Thấy chương mới: Ôi. lão này cuối cùng cũng đã quyết định không bỏ truyện à?
Thấy chương 17.9: Ah shit, here we go again!
Xem thêm
YOOOOOOOO BITTCCCCHHHHHHHHH!
So you have comeback huhh?? Instead of running away you are coming right toward me?? <(")

Also đm đây còn éo phải mạch truyện chính, wtf have u done in all of those time dude?? <(")
Xem thêm
lamlai123
Mod
Chủ post
DIO!
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
đợi cả thập kỷ ...
Xem thêm
Chương chống búa của hime hả lão muối?
Xem thêm
Chống tự bóp chính mình thì phải !?
Xem thêm
ông giáo về rồi ae ạ
Xem thêm
Lão chuẩn bị gõ chính mình kìa :< ika:
Xem thêm
Lót dép dài dài 3 tháng mòn hết dép mà không có chương.
Xem thêm
lại lót dép
Xem thêm