The Gaia Project
Need More Salt Google Sama With Permission
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập Phụ : Thông tin bên lề

Các chức nghiệp

Độ dài 265 từ - Lần cập nhật cuối: 28/11/2018 20:11:10
Loading...

Rất nhiều bạn hỏi mình tại sao không dùng tên thuần việt của các Class => Vì bận việc nên mình không thể ngồi rep từng người được nên tiện hôm nay rảnh tay rep một thể luôn => Mình đã thử theo ý các bạn nhưng tên thực sự quá sức chuối… nên mình vẫn sẽ giữ tiếng Anh cho dễ nhìn, và cho bạn nào còn thắc mắc tại sao nó chuối thì đây là bản tiếng việt của những Class này.

Apollyon : Âm ti

War Wizard : Thuật sĩ chiến tranh

Force Mage : Thần lực sư

Enchanter : Phó dữ thuật sư

Sword Master : Kiếm sư bậc thầy

Black Sorcerer: Hắc yêu thuật sư

Old Blood : Cổ Huyết

Veil Blood : Uế Huyết

True Blood : Thuần Huyết

Mesmer : Thôi thuật sư

World Dancer : Vũ công thế gian

Edenia : Thiên đường hoan lạc

Taoist : Đạo gia

Magi : Ma sĩ

Battle Mage : Pháp sư chiến trận

HighLander : Thượng nguyên binh

Slayer : Bạo sát

Gladiator : Võ sĩ giác đấu

Lagoon Phiz : Phá diện

Visored : Ẩn diện

Faceless : Vô diện

Glacial Master : Băng thuật sư

Renewal TaeKwon : Phục thai quyền

Hell Freezer : Băng ngục đại đế

Winter Soldier : Chiến binh mùa Đông

Innovate TaeKwon : Tân thai quyền

Arctic Overlord : Chúa tể thềm lục địa

Frozen Watcher : Băng thần

Lưu ý : Tên tiếng việt sẽ có một số chức nghiệp không được sát nghĩa và sẽ được mình cập nhật dần dần.

Loading...
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận