Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Phụ Lục 2 - Các Gia Tộc Ở Illuminus

Độ dài: 1,594 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Chú thích:

+ là hôn phối

—> là hậu duệ

Thứ tự tên từ trên xuống dưới theo thứ tự sinh ra, hoặc thứ tự cưới xin

Phần in nghiêng là chức danh.

Người vợ được giữ nguyên họ của gia tộc để dễ tìm gia phả gốc

[…] thể hiện người đã khuất

***

THỦ PHỦ STARPIECE

GIA TỘC WILLIAMS (HOÀNG TỘC)

[Williams Williams, Đại Đế, bị xử tử trong cuộc chính biến]

_____ + [Sienna Marino, chính cung Hoàng hậu, chết vì ngộ độc]

__________ —> [Beatrice Williams, Đại công chúa, chết vì bạo bệnh]

_____ + [Heidi Walter, hầu nữ của Chính cung Hoàng hậu, thứ thiếp, bị xử tử do âm mưu làm phản]

__________ —> [Anastasie Williams, Nhị công chúa, chết vì tội của mẹ]

_____ + [Elizabeth Wyndham, Kế hoàng hậu, bị xử tử trong cuộc chính biến]

_____ + [Lily, thứ thiếp, bị xử tử trong cuộc chính biến]

__________ —> Richard Williams, Hoàng tử, Tổng thống

_______________ + Charlotte Alden, Đệ Nhất Phu Nhân

____________________ —> Jason Williams

GIA TỘC ALDEN

[Benjamin Alden, bị Huyết Chuỷ sát hại]

_____ + [Marie Lorraine, bị Huyết Chuỷ sát hại]

__________—> Charlotte Alden, Đệ Nhất Phu Nhân

_______________ + [James Harrington, Người Thầy, bị Huyết Chuỷ sát hại]

_______________ + Richard Williams, Tổng thống

____________________ —> Jason Williams

[Carol Alden, chết ngoài khơi khi chiến đấu với hải tặc]

_____ + Timothy Stormer, Quận trưởng

__________ —> Simon Stormer, Đệ bát kiếm

[? Alden, chết vì bệnh lao phổi]

_____ + Catherine Holmes, Quận trưởng

__________ —> Kimberly Holmes

__________ —> Tiffany Holmes

GIA TỘC TALBOT

Ryan Talbot, Chánh án Tối cao

_____ +  Judy Talbot, Thống đốc Thành bang Hillsun

__________ —> Alice Talbot

? Talbot

_____ + ? Sagredo

GIA TỘC PENCE

[Howard Pence, Bộ trưởng Quốc Văn, bị giết trong vụ biểu tình trước dinh Diamond]

_____ + [Margaret Herrmann, bị xử tử vì âm mưu phản quốc]

__________ —> [Anthony Pence, bị xử tử vì âm mưu phản quốc]

_______________ + Jolene Andesh, Trưởng nữ Hắc Tiên Tộc

***

THÀNH BANG RUNSDEEP

GIA TỘC BABENBERG

Zuruk Babenberg, Thống đốc Thành bang Runsdeep

_____ + [Winfrey Applone, chết dưới tay Williams Đại Đế]

__________ —> Zoey Babenberg

GIA TỘC ORANGA:

[Albert Oranga, chết trong khi bảo vệ Williams Đại Đế]

_____ + ? Hemingway

Dedrick Oranga, Quận trưởng

_____ +  ? Applone

Melissa Oranga

_____ + [? Lemaner, chết vì viêm phổi]

__________ —> [Josh Lemaner, đội trưởng cảnh binh Thủ phủ, hy sinh khi nhiệm vụ]

__________ —> Mathias Lemaner, đội trưởng cận vệ dinh Thống đốc Runsdeep

GIA TỘC APPLONE:

Derek Applone, Quận trưởng

_____ + [? Claire]

__________ —> ? Applone, Đệ nhị kiếm

? Applone

_____ + Dedrick Oranga, Quận trưởng

__________ —> ? Oranga, đầu bếp dinh Diamond

[Winfrey Applone, chết dưới tay Williams Đại Đế]

_____ + Zuruk Babenberg, Thống đốc Thành bang Runsdeep

__________ —> Zoey Babenberg

***

THÀNH BANG BOLSTRIKE

GIA TỘC LORRAINE

Martin Lorraine

_____ + [? Alfonsi]

__________ —> Christophe Lorraine, Thống đốc Thành bang Bolstrike

_______________ + Sylvie Beaumont, Thống đốc phu nhân

____________________ —> [Dominique Lorraine, chết trong vụ nhiễu loạn ở Lightwell]

__________ —> [Barbara Lorraine, chết vì sinh khó]

_______________ + Augustin Andesh, Quận trưởng

____________________ —> Jolene Andesh, Trưởng nữ Hắc Tiên Tộc

_________________________ + [Anthony Pence, bị xử tử vì âm mưu phản quốc]

__________ —> [Marie Lorraine, bị Huyết Chuỷ sát hại]

_______________ + [Benjamin Alden, bị Huyết Chuỷ sát hại]

____________________ —> Charlotte Alden, Đệ Nhất Phu Nhân

_________________________ + [James Harrington, Người Thầy, bị Huyết Chuỷ sát hại]

_________________________ + Richard Williams, Hoàng tử, Tổng thống

______________________________ —> Jason Williams

__________ —> Madeline Lorraine

_______________ + [Peter Montgomery, chết ngoài khơi]

____________________ —> John Montgomery

[? Lorraine]

_____ + [? ?]

__________ —> [? Lorraine]

_______________ + [? ?]

____________________ —> Sebastien Lorraine, đội trưởng đội cảnh vệ dinh thự Lorraine

GIA TỘC BEAUMONT

Hugo Beaumont, Quận trưởng

_____ + ? Hemingway

__________ —> Leo Beaumont, Đệ nhất kiếm

Sylvie Beaumont, Thống đốc phu nhân

_____ + Christophe Lorraine, Thống đốc Thành bang Bolstrike

__________ —> [Dominique Lorraine, chết trong vụ nhiễu loạn ở Lightwell]

GIA TỘC HEMINGWAY

? Hemingway

_____ + Hugo Beaumont, Quận trưởng

__________ —> Leo Beaumont

? Hemingway

_____ + [Albert Oranga, chết trong khi bảo vệ Williams Đại Đế]

Brian Hemingway, Quận trưởng

_____ + ? Colonna

__________ —> Paul Hemingway, đại sứ Illuminus tại Thần Hoả Quốc

GIA TỘC MYRRA

Taryn Myrra, Quận trưởng

_____ [+ ? Bruno]

__________ —> [? Myrra]

[? Myrra]

_____ + [? Clark]

__________ —> [Arthur Clark, Thầy Thuốc, bị giết tại Runsdeep]

***

THÀNH BANG LIGHTWELL

GIA TỘC COLONNA (THÁNH TỘC):

Niccolo Colonna, Đức Thánh Hoàng

_____ + Fiona Bruno

__________ —> Alfresco Colonna, Đệ tứ kiếm

__________ —> Bianca Colonna, Thống đốc phu nhân (đã ly hôn)

______________ + Stefano Sagredo, Quận trưởng

______________ + [Avicci Doria, Thống đốc Thành bang Lightwell, bị giết trong vụ nhiễu loạn Lightwell]

? Colonna

_____ + Brian Hemingway, Quận trưởng

__________—> Paul Hemingway, đại sứ Illuminus tại Thần Hoả Quốc

GIA TỘC SAGREDO

Stefano Sagredo, Quận trưởng

_____ + Bianca Doria, Thống đốc phu nhân (đã ly hôn)

? Sagredo

_____ + Talbot

? Sagredo

_____ + ? Marino

__________ —> Giuseppe Marino, Đệ lục kiếm

__________ —> Rebecca Marino, nữ tu

GIA TỘC DORIA

[Avicci Doria, Thống đốc Thành bang Lightwell, bị giết trong vụ nhiễu loạn Lightwell]

_____ + Bianca Doria, Thống đốc phu nhân

Sicily Doria

_____ + Clemento Bruno

***

THÀNH BANG HILLSUN

GIA TỘC GIORDANO

Marco Giordano, Quận trưởng

_____ + ? Moretti

__________ —> Matteo Giordano, đệ ngũ kiếm

__________ —> [Vanessa Giordano, Hải tặc Vương hậu, bị xử tử tại đảo Cosare]

_______________ + Zakaria, Hải tặc Vương

? Giordano

_____ + Pinoco Alfonsi

__________ —> Luigi Alfonsi, Quận trưởng

GIA TỘC BRUNO

? Bruno

_____ + ? Marino

__________ —> Clemento Bruno

_______________ + Sicily Doria

__________ —> ? Bruno

[? Bruno]

_____ + Taryn Myrra, Quận trưởng

__________ —> [? Myrra]

Fiona Bruno

_____ + Niccolo Colonna, Đức Thánh Hoàng

__________ —> Alfresco Colonna, Đệ tứ kiếm

__________ —> Bianca Colonna, Thống đốc phu nhân

_______________ + Stefano Sagredo, Quận trưởng

_______________ + [Avicci Doria, Thống đốc Thành bang Lightwell, bị giết trong vụ nhiễu loạn Lightwell]

? Bruno

_____ + [Carlo Moretti, chết trong khi bảo vệ Williams Đại Đế]

__________ —> ? Moretti

__________ —> ? Moretti

GIA TỘC MARINO

? Marino

_____ + ? Bruno

__________ —> Clemento Bruno

_______________ + Sicily Doria

__________ —> ? Bruno

[Sienna Marino, chính cung Hoàng hậu, chết vì ngộ độc]

_____ + [Williams Williams, Đại Đế, bị xử tử trong cuộc chính biến]

__________ —> [Beatrice Williams, Đại công chúa, đã chết vì bạo bệnh]

? Marino

_____ + ? Sagredo

__________ —> Giuseppe Marino, Đệ lục kiếm

__________ —> Rebecca Marino, nữ tu

? Marino

_____ + ? [Figaro Russo, chết trong khi bảo vệ Williams Đại Đế]

__________ —> Cicero Russo, khoa học gia dinh Diamond

GIA TỘC MORETTI

? Moretti

_____ + Marco Giordano, Quận trưởng

__________ —> Matteo Giordano, Đệ ngũ kiếm

__________ —> [Vanessa Giordano, Hải tặc Vương hậu, bị xử tử tại đảo Cosare]

_______________ + Zakaria, Hải tặc Vương

? Moretti

_____ + ? Leonardo Florentino

__________ —> Cassandra Florentino

[Carlo Moretti, chết trong khi bảo vệ Williams Đại Đế]

_____ + ? Bruno

__________ —> ? Moretti

__________ —> ? Moretti

GIA TỘC RICCI

Pierro Ricci, Quận trưởng

_____ + [? Wyndham, chết vì bệnh đậu mùa]

__________ —> Maximilian Ricci, cận vệ của Ludwig Wyndham

? Ricci

_____ + ? Romano

__________ —> Martini Romano, linh mục

***

THÀNH BANG SNOWVEIL

GIA TỘC WYNDHAM:

Norman Wyndham, Thống đốc Thành bang Runsdeep

_____ + [? Schneider, chết vì bệnh đậu mùa]

__________ —> [Elizabeth Wyndham, Kế hoàng hậu, bị xử tử trong cuộc chính biến]

__________ —> Ludwig Wyndham

[? Wyndham, chết vì bệnh đậu mùa]

_____ + Pierro Ricci, Quận trưởng

__________ —> Maximilian Ricci, cận vệ của Ludwig Wyndham

GIA TỘC WALTER

? Walter, Quận trưởng

[? Walter, chết vì âm mưu phản quốc]

[Heidi Walter, hầu nữ của Chính cung Hoàng hậu, thứ thiếp, chết vì âm mưu phản quốc]

_____ + Williams Williams, Đại Đế, bị xử tử trong cuộc chính biến

__________ —> Anastasie Williams, Nhị công chúa, chết vì tội của mẹ

[? Walter, chết vì bị liên luỵ trong âm mưu phản quốc]

_____ + Rudolf Klein, Quản lý hành chính cho Norman Wyndham

__________ —> Erik Klein, Đệ cửu kiếm

? Walter, linh mục

GIA TỘC SCHNEIDER

? Schneider

_____ + Norman Wyndham, Thống đốc Thành bang Snowveil

__________ —> [Elizabeth Wyndham, Kế hoàng hậu, bị xử tử trong cuộc chính biến]

__________ —> Ludwig Wyndham

Hannah Schneider

_____ + Karl Herrmann, Quận trưởng

GIA TỘC HERRMANN

Eda Herrmann

_____ + ? Fuchs, Quận trưởng

__________ —> Todrick Fuchs, Thuyền trưởng của Marco Giordano

__________ —> Hendrick Fuchs, Hộ vệ của Thống đốc Judy Talbot

__________ —> ? Fuchs

__________ —> [Rodrick Fuchs, binh sỹ của Norman Wyndham, bị Norman xử tử vì phạm lỗi]

Karl Herrmann, Quận trưởng

_____ + Hannah Schneider

[Margaret Herrmann, bị xử tử vì âm mưu phản quốc]

_____ + [Howard Pence, Bộ trưởng Quốc Văn, bị giết trong vụ biểu tình trước dinh Diamond]

__________ —> [Anthony Pence, bị xử tử vì âm mưu phản quốc]

Vẫn còn cập nhật tiếp theo mạch truyện hiện tại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận