• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dữ Liệu về Rathir

Lịch Rathir

Độ dài: 141 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Một năm của Rathir có 12 tháng, mỗi tháng có 28 ngày tức 4 tuần, mỗi tuần 7 ngày và mỗi ngày 24 giờ.

Lịch của Rathir được đánh dấu bằng Thế Khai Sáng, Enlighton Centry là 1 E.C/1/1. Mỗi Thế là khoảng 100 năm. Ở Rathir, chúng ta viết năm và tên Thế trước rồi tháng và ngày. Không như Thế Khai Sáng được đặt tên ngay khi bộ lịch chung của Rathir được ra đời, các Thế sau đó được đặt tên sau khi mỗi 98-100 năm kết thúc, tên của mỗi Thế ứng với sự kiện chính trên toàn Rathir.

Cho tới bây giờ, đã có 7 Thế, đầu tiên là Thế Khai Sáng, Thế Bóng Tối, Thế Sinh Hoá, Thế Trỗi Dậy, Thế Chia Cắt, Thế Sụp Đổ và cuối cùng, hiện tại là Thế Hỗn Loạn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận