Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, AL
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thông tin nhân vật

Volume 1 + Volume 2

Độ dài: 159 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Ghi chú:

Thông tin được trình bày dưới dạng bảng giới thiệu của cuộc thi "Sirius Light".

- Độ tuổi tính ở mốc thời gian: Chương 10, Volume 1.

- Quần áo các nhân vật mặc thuộc chủ đề "thường phục".

----------

Hoshika Aoi (Lần đầu xuất hiện: Chương 10, Vol.1)

Takae Soma (Lần đầu xuất hiện: Chương 19, Vol.1)

Merani Jocasta (Lần đầu xuất hiện: Chương 04, Vol.1)

Juliette Angela (Lần đầu xuất hiện: Chương 19, Vol.1)

Fumino Naiya (Lần đầu xuất hiện: Chương 20, Vol.1)

Imaka Kotori (Lần đầu xuất hiện: Chương 07, Vol.2)

Tojo Yohiko (Lần đầu xuất hiện: Chương 09, Vol.2)

Kohei Riku (Tạm thời chưa xuất hiện)

Ishida Kenoshimi (Lần đầu xuất hiện: Chương 01, Vol.1)

Nasame Haruka (Lần đầu xuất hiện: Chương 18, Vol.1)

Ho Azaka Ayame (Lần đầu xuất hiện: Chương 16, Vol.1)

Ishida Aoki (Lần đầu xuất hiện: Chương 01, Vol.1)

Merani Rosemary (Lần đầu xuất hiện: Chương 04, Vol.1)

   

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Quá ngon :v
Xem thêm