Nhóm dịch: Daydreamer
Giới thiệu

tumblr_o2yuj49L7J1uv28x7o1_500.gif


Loving someone is no different from making a prison for yourself or willingly creating your own weakness.

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: