Nhóm dịch: 東京//Tokyo Novel
Giới thiệu

mlw_yado_welcome2x.png?width=287&height=301

Lightnovel có nhiều chi tiết khác với Anime cho nên tốt nhất là đọc lại từ đầu đi.

Với lại mọi bản dịch của team đừng copy và đem đi khi không được cho phép, cảm ơn.

Lịch đăng đều đặn trừ khi có việc khẩn cấp và tùy theo từng bộ khác nhau sẽ có lịch khác nhau, vậy nên đừng thúc giục!

Nghiêm cấm Spoil dưới mọi hình thức.

Link Page của nhóm: https://www.facebook.com/tokyonovel/

Link WordPress của nhóm: https://tokyonoveltranslations.wordpress.com

Link Discord của nhóm: https://discord.gg/v2dTYbg


Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Honzuki no Gekokujou
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Kuma Kuma Kuma Bear
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Milk Princess
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Only Sense Online
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: