Nhóm dịch: Urion
Giới thiệu

Dịch vì sở thích, vì niềm vui, không có lương, nhà bao việc, rảnh thì dịch, bận thì nghỉ, và hết hứng ko muốn dịch nữa thì drop :v

Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Unnamed Memory
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Anh hùng Vô chức
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: