Nhóm dịch: RabbitTank
Giới thiệu

Mình solo dịch chuyện. Bạn nào hứng có thể dịch cùng.