Nhóm dịch: K-Translations
Giới thiệu

Nhân sự:

Trans: Kens-one

Edit: Keijo

Trans or solo : Huy Pham

Edit: Katsuki

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Asuka of the scarlet sky
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Himekishi ga classmate
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Isekai Monster Breeder
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: