Nhóm dịch: Non-Drama Team
Giới thiệu

NDT - Nói không với mùi Drama nồng nặc