Nhóm dịch: CCGamingVN
Giới thiệu

Chán đời đi dịch truyện solo...

Bản dịch không dùng với mục đích thương mại.

Cảm ơn rất nhều.

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: