Nhóm dịch: Lonely lolicon '-'
Giới thiệu

nhóm dịch của 1 thằng lolicon '-'

Truyện dịch
The Emperor of Solo Play
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Konjiki no Word Master
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Hisshou dungeon unei houhou
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: