Nhóm dịch: Akihato Translation
Giới thiệu

FB của nhóm: Link

Web nhóm: https://akihato.wordpress.com/

 

Truyện dịch
Maiden Of The Cursed Blade.
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Allison
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: