Nhóm dịch: Dưa :3
Giới thiệu

Trans: Dưa Hấu

Edit: Dưa Gang

Upload: Dưa Bở

Thôi nói thẳng ra là tui làm solo đó, mong mọi người ủng hộ :3 :3