Nhóm dịch: Một Mình Thôi
Giới thiệu

Tập dịch truyện cho vui thôi 

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Me and Ojou-sama.
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Tổng hợp
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Shinigami wo Tabeta Shoujo
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Tower of Karma
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Dragoon
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Elf-san with Master
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Isekai yakkyoku
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
10 sai no Saikyou Madoushi
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Jinsei Reset Button
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Overlord X Youjo Senki
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Yaritsukai to, Kuroneko
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: