Nhóm dịch: Tác Giả OLN
Giới thiệu

5bLuCLK.png

Truyện sáng tác
Hai đứa trẻ
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Nói với em
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Lời nói dối "thật"
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ragnarok
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Vì sao và đom đóm.
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Vụn
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
[Oneshot] Nhà vua xứ Marot
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Witch and the Kid.
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: