Nhóm dịch: Tác Giả OLN
Giới thiệu

5bLuCLK.png

Truyện sáng tác
Nhà du hành
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Bánh Bao Nhỏ và Nắm Cơm
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Chiếc thuyền ngoài xa
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Thư gửi anh
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
[One shot] Thanh tìm kiếm
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Những người quái dị
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Kiếp sau?!
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Đứa trẻ
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Kỷ niệm khó quên [Oneshot]
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Quái vật không tim
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Riêng một góc trời
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
[Oneshot] Yên Vũ
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Kẻ lang thang
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
[Oneshot] LEAF
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Tham Vọng Những Loài Hoa
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Hắc Miêu
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Legend of high tag ISEKAI
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Sự đồng điệu
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
#SomeoneMustDie
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: