Nhóm dịch: Tác Giả OLN
Giới thiệu

5bLuCLK.png

Truyện sáng tác
Những người quái dị
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Biên niên sử rồng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Kiếp sau?!
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Đứa trẻ
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Kỷ niệm khó quên [Oneshot]
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Quái vật không tim
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Riêng một góc trời
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
[Oneshot] Yên Vũ
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Kẻ lang thang
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
[Oneshot] LEAF
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Yellow
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Tham Vọng Những Loài Hoa
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Hắc Miêu
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Legend of high tag ISEKAI
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Sự đồng điệu
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
#SomeoneMustDie
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Sự trỗi dậy của Aizu
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Một ngày.
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Bắc Kim Thang
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Mẹ kế của Bạch Tuyết!
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Kẻ Tâm Thần
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
2018: Age of Magic
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Nhật Ký Tuổi Mới Lớn
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: