Nhóm dịch: Tác Giả OLN
Giới thiệu

5bLuCLK.png

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Người bảo hộ
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ngoài tầm kiểm soát
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Nếu Tận Thế
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Tinh Không Thành
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Vạn Nhân Đại Đế truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Trái tim của ác ma
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Brain In A Vat
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
RED
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
CAMPIONES
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ngai Vàng Của Hoàng Đế
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Deities
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
2030
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Useless Hero from Another World
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ẩn Thế Cư Ốc
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Hắc khuyển
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Bad Hero
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
1860
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: