Nhóm dịch: Tác Giả OLN
Giới thiệu

5bLuCLK.png

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Chờ Đợi Ánh Sáng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Dream
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
My fiancee is a top school idol
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Bad Hero
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Chuyện Của Vịt
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Đại Lộ 29 Tháng 2
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
My Kingdom
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
UNDO
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
RED
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Hắc khuyển
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Nhật ký kẻ bất tử
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Anh Trai Nhân Vật Chính
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ngai Vàng Của Hoàng Đế
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Cục Thời Không
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Đế Chế Dino
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Gray on blues
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Tinh Không Thành
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: