Nhóm dịch: Tác Giả OLN
Giới thiệu

Là nhóm các Tác Giả (hoặc cá nhân) viết OLN Việt Nam không chuyên, bán chuyên hoặc chuyên nghiệp.

Truyện sáng tác
Hero...?
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Huyền Thoại Cổ Ngọc
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
The World Without You
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Đôi Cánh Của Bướm Đêm
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Time Eater
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
The return of the weakest.
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ánh Sáng Của Hồi Ức
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
RED
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ngôi Sao Hẹn Ước
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Memory Doll
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Journey Of The Last Dragon
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ngai Vàng Của Hoàng Đế
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Useless Hero from Another World
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Trò Chơi Đoạt Hồn
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Đại ngốc làm đầu bếp
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Soren Ibsein
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Kim - The Reality Gamer
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Azure Phiêu Lưu Ký
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Chuyện nhóc Đeng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Giai Thoại Alerix
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: