Nhóm dịch: Tác Giả OLN
Giới thiệu

Là nhóm các Tác Giả (hoặc cá nhân) viết OLN Việt Nam không chuyên, bán chuyên hoặc chuyên nghiệp.

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
The Hunter
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ta Xuyên Không Cùng Em Gái
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Kim - The Cyborg Monster
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ngai Vàng Của Hoàng Đế
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Angel magical!
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Trừ Tà
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Hội thám hiểm miền quê.
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
The new Witch
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Đế chế Syru
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Inferno
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Tử thần mèo đen
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Trỗi dậy từ con số 1
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Psychic Ability In Another World.
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Vương Gia Và Nàng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ninja Lead vs The Apocalypse
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: