Nhóm dịch: Tác Giả OLN
Giới thiệu

Là nhóm các Tác Giả (hoặc cá nhân) viết OLN Việt Nam không chuyên, bán chuyên hoặc chuyên nghiệp.

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Phá vỡ phong ấn
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Kim - The Reality Gamer
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Biên Niên Sử Major X
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Thế giới trong giọt nước
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Shikaeshi O Suru Sekai
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
The Lord Of Knights
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Prismaine: Dark Feather
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Đại ngốc làm đầu bếp
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
ReHeart: Transformed
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Vương quốc pháp sư.
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Huyết kí
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: