Nhóm dịch:    
Giới thiệu

   

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
A Tale of the Secret Saint
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ousama no Proposal
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Goblin Slayer
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Zanma Taisei Demonbane
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
The Gardener And The Rose
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Gomen ne, Onii-sama
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Isekai Apocalypse Mynoghra
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
The Wolf Won't Sleep
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Akugyaku no Black Maria
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Unnamed Memory
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: