Nhóm dịch: Rảnh rỗi team
Giới thiệu

Rảnh quá nên ngồi dịch truyện :3

Truyện dịch
Warm Place
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: