Nhóm dịch: Phòng Hai lẻ Sáu
Giới thiệu

Nếu không phải là phục vụ phòng thì xin đừng gõ cửa.

Truyện dịch
Alice Mare
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: