Nhóm dịch: Tendo-Ekyuu
Giới thiệu

http://tendo-ekyuu.blogspot.com/

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Knights & Magic
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Isekaijin no Tebikisho
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Isekai Mahou wa Okureteru!
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Shinigami wo Tabeta Shoujo
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Hai to Gensou no Grimgar
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Kuro no Maou
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: