Nhóm dịch: Thánh hội Loli
Giới thiệu

Mười điều răn dạy của Thánh hội Loli

1) Trân trọng sự dễ thương của loli
2) Không được đánh giá loli qua tuổi tác
3) Phải chấp nhận một phần bản thân là pedo
4) Phải yêu loli hơn là bb
5) Không được phân biệt đối xử loli
6) Kích cỡ của loli không quan trọng
7) Một loli đang khóc là trách nhiệm của ngươi
8) Phải chắc chắn rằng loli không phải là đực
9) Phải luôn tha thứ cho loli
10) Ngươi phải là một Lolicon và bảo vệ loli

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Avoid the Death Route!
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Re: Hero no Kaa-san
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Oreo Tensei!
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: