Nhóm dịch: Fan GB
Giới thiệu

Team mình chuyên thể loại Gender Bender
cố gắng dịch nhanh nhất thể loại này cho ae :3
Mong các bạn ủng hộ

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Aiso mata ̄ n ~tsu
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: