Nhóm dịch: Shirokune House
Giới thiệu

Nhóm mình chỉ có 1 người thôi. Trans + edit mình đều làm hết. MÌnh vẫn còn đi học nên lịch up sẽ không ổn định lắm. Nếu như mọi người muốn cập nhật chap sớm nhất, thì hãy vào wordpress của mình https://dankuroto.wordpress.com/

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: