Nhóm dịch: Nắng Nửa Đêm
Giới thiệu

Newbie tập tành dịch truyện...

Lúc thì im ỉm không dấu vết, khi trồi lên chỉ có quăng bom xD

Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: