Nhóm dịch: Haha Translation
Giới thiệu
Nhóm được tạo bởi thành viên của Drrr
Truyện dịch
A Guest in a Ghost House
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: