Nhóm dịch: Amysneverland
Giới thiệu

Nhóm dịch một người. Dịch bất cứ thứ gì thấy thích, chủ yếu là Anh-Việt.

Là một nhóm rất thích thể loại hài lãng mạn, isekai, game elements, otome... và không thích harem.

Đại bản doanh: Link

Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: