Nhóm dịch: Solo
Giới thiệu

Solo

Truyện dịch
Monster Musume no Oisha-san
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Shinigami wo Tabeta Shoujo
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Bocchi Tenseiki
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Story of evil
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Máy dịch
Isekai Cheat Magician
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Máy dịch
Campione!
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: