Nhóm dịch: CENTERHEAD
Giới thiệu

Nhóm 1 thành viên, ngày ngày đỏ mắt tìm truyện đọc ಠ_ಠ

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Hero x Maou
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: