Nhóm dịch: Laka Chtholly
Giới thiệu

Chuyên dịch các loại truyện Fantasy, Romance. Loli <3!!!

 

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: