Nhóm dịch: Hội Bàn Cần
Giới thiệu

Hội tụ những thằng hít cần hít cỏ đủ thể loại

Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: