Nhóm dịch: Solo tên Koroo
Giới thiệu

éo nói gì nhiều thích thì dịch thôi :3

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: