Nhóm dịch: Flame
Giới thiệu

^ _ ^. Mình là Arius. Một thanh niên yêu thích ngoại ngữ. Truyện dịch nhằm để nâng cao khả năng đọc hiểu của mình và tạo tính kỷ luật làm việc cho bản thân. Mong các bạn giúp đỡ ^_^. 

Truyện dịch
Daraku no Ou
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Lệ Hồ
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Release That Witch
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Omniscient Reader
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: