Nhóm dịch: Hyddty
Giới thiệu

Solo boy: nguyen78blog.wordpress.com

Truyện dịch
Masou Gakuen HxH
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: