Nhóm dịch: 1 thành viên
Giới thiệu

Vui vẻ , hòa đồng

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ending Maker
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Stop , Friendly Fire
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Zaregoto Series
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Stop , Friendly Fire !
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Dragoon
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Isekaijin no Tebikisho
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Yuusha no Segare
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
HIDAN NO ARIA
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Monster Soul Online
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: