Nhóm dịch: Lullaby Translations
Giới thiệu

Chúng ta không chiến đấu cho lẽ phải, mà chúng ta chiến đấu cho những điều mà chúng ta tin tưởng.
-----------------
Main project: My Sister the Heroine, and I the Villainess
Line project:

+ Shini Yasui Kōshaku Reijō to Nana-ri no Kikōshi

------------------


Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: