Nhóm dịch: Lone Wolf
Giới thiệu

Tuy là nhóm dịch nhưng lúc thành lập chỉ có một người thôi, Hiện tại khi bạn được dòng này có nghĩa là chưa có ai khác vào nhóm. Cảm ơn vì đã đọc.

Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Kuro no Senki
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
I Bought a Girl
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Lv1 Skeleton
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Goblin Kingdom
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: