Nhóm dịch: Nachtwächter
Giới thiệu

Trên đường trở thành chiến thần oneshot và một tên có thể đọc JP mà không cần đến google dịch.

Nhóm dịch một thành viên, và đang cần một cái trụ sở.

Truyện dịch
Disco★Wednesdayyy
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
When The Clock Strikes Z
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: